Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Πατρών

Ανοιχτή Συζήτηση:

- Εφηβεία: Ορόσημο στη ζωή του παιδιού. Πώς μπορεί ο γονιός να βοηθήσει?

- Από το παιδί στον έφηβο, ποια στάση να κρατήσουμε σε αυτή τη μετάβαση;